You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

درباره آتلیه

آتلیه عکس و فیلم شانو (گروه هنری شانو ) تحت این نام به صورت غیر رسمی از سال ۹۰ فعالیت خود را شروع کرد و در اردیبهشت ۹۲ به صورت رسمی مجوز فعالیت گرفت.
بنیانگذاران اصلی این گروه آقای شاهو کریمیان و همسرش خانم نوشین نامداری هستند که اسم گروه را هم بر اساس مخفف نام خودشان (شا) و (نو) گذاشته اند و البته این اسم یک اسم کوردی به معنی نمایش ( تئاتر) هست.
در طول این سالها گروه هنری شانو توانسته به موفقیت مناسبی در زمینه جایگاه اجتماعی ، گسترش فعالیت ها ی خود و گسترش سخت افزاری آتلیه برسد.
بازخورد مشتریان و همکاری با شرکت های مختلف نشانه درست حرکت کردن گروه در مسیر مناسبی است.

error: